ANGERED CENTRUM

Vi finns här för dig

Den 29 november 2008 invigdes det nya Angered Centrum. Idén med att utveckla Angered Centrum uppkom redan hösten 2005. Steg ett var att både bygga om och bygga ut befintliga livsmedelsbutiken ICA Kvantum till en ICA Maxi, vilken idag är en butik om 6 000 m².

Steg två i projektet blev att optimera ytor i gallerian, både i befintligt butiksplan, men även i källarplan. Ytterligare 2 800 m² skapades till handel. Den goda relation med kommunen ledde även till att Göteborgs stad beslutade att utveckla stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen, där Angered Centrum är navet. Ett visionsprogram togs fram, Vision Angered, i vilket kommunen tittade på området i ett tillväxtperspektiv. Målet är att göra Angered till en attraktiv del av Göteborgsregionen. Programmet sträcker sig till 2020; man tittar på geografiska placeringar av bostäder och arbetsplatser, kommunikationer samt byggnationen av Angereds Närsjukhus och bad- och ishall.

Under 2012 beslutades det att Närsjukhuset ska byggas på en del av Angered Centrums mark och centret tillförs drygt 27 000 kvm byggrätter i form av bostäder, handel och hotell. Under 2016 stod Närsjukhuset och den nya infrastrukturen klar.

Fri parkering 1-3 tim är en självklarhet, liksom generösa öppettider.

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt köpcentrum. Har du idéer kring hur vi kan bli bättre så hör gärna av dig till oss.

Angered Centrum ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder.

 

Centrumledare: Susanna Essunger Nordlund, Fastighets AB Balder

Fastighetsförvaltare: Isak Holmberg, Fastighets AB Balder